Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder dwangbevel wordt verstaan: een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat ertoe strekt de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4:85 af te dwingen.