Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat een geldsom moet worden betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
  2. In dat geval wordt tevens bepaald binnen welke termijn de betaling moet plaatsvinden.
  3. Indien de belanghebbende binnen redelijke termijn daarom verzoekt wordt de op het bestuursorgaan rustende verplichting tot betaling zo spoedig mogelijk alsnog bij beschikking vastgesteld.