Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De hoofdstukken 2 tot en met 8 en 10 van deze wet zijn niet van toepassing op:

  1. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen;
  2. de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 ;
  3. de tenuitvoerlegging van andere vrijheidsbenemende maatregelen in een inrichting die in hoofdzaak bestemd is voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen;
  4. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht ;
  5. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.