Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het Nederlandse beslagrecht is in een groot aantal wetten vastgelegd. De belangrijkste wetten zijn:

  • voor het burgerlijke beslagrecht het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
  • voor het fiscale beslagrecht de Invorderingswet 1990 (IW)
  • voor het strafvorderlijke beslagrecht het Wetboek van Strafvordering (Sv)
  • voor het bestuursrechtelijke beslagrecht de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Daarnaast zijn er tal van andere wetten die beslagregels kennen. Te wijzen valt op wetten op het gebied van het intellectueel eigendom.

Wetten op het gebied van de sociale zekerheid bevatten vooral beslagverboden.