Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Misdrijf (art. 198 Sr)

Het onttrekken van goederen aan een beslag is een misdrijf. Art. 198 Sr stelt aan dit misdrijf een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie. Het artikel is van toepassing op elk beslag, zowel het civielrechtelijk als het strafrechtelijk beslag, ongeacht de aard van het beslag en de aard van de beslagen goederen.

  • HR  30-05-1995, NJ 1995, 622 (Onttrekking aan beslag)
    Voor de vraag of er sprake is van onttrekken aan beslag  in de zin van art. 198 Sr is niet relevant of de beslaglegger door de aan de beslagene verweten gedragingen is benadeeld, aangezien artikel 198 Sr niet beoogt de belangen van de beslaglegger te beschermen, maar strekt tot eerbiediging van een daad van het openbaar gezag.

Overigens komt het zelden voor dat het openbaar ministerie een verdachte voor onttrekking aan beslag vervolgt.

Tuchtrechtelijk verwijt

Daarnaast kan er bij beroepsgroepen sprake van een tuchtrechtelijk verwijt zijn.