Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ja, een contractueel beding tussen beslaglegger en beslagdebiteur waarin de beslaglegger afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid om conservatoir beslag te leggen op de vorderingen van zijn wederpartij op hemzelf, staat het leggen van een conservatoir beslag in de weg (vgl. HR 21-02-1997, NJ 1997, 347 (Voets/Van Harmelen)).