Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een schakelbepaling is een wetsartikel dat een verbinding tussen wetsartikelen of wetsafdelingen legt. Een schakelbepaling kan een wetsartikel of wetsafdeling op andere afdelingen of artikelen van toepassing verklaren.

Conservatoir beslag → executoriaal beslag

Veel conservatoire beslagen kennen een schakelbepaling die artikelen van de executoriale variant van het beslag van toepassing verklaren. Voorbeelden hiervan zijn:

Conservatoir beslag tot afgifte (art. 734 lid 1 Rv)

De schakelbepaling van art. 734 lid 1 Rv bepaalt dat op een conservatoir beslag tot afgifte of levering de bepalingen van het conservatoir verhaalsbeslag op het te beslagen goed van toepassing zijn, zij het met een aantal verfijningen.

Executoriale verkoop

Ook bij executoriale verkoop en de verdeling van de opbrengst komen schakelbepalingen voor:

Verdeling opbrengst

Bij de verdeling van de opbrengst van een executoriale verkoop is de rangregeling bij roerende zaken bepalend: