Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie in civielrechtelijke zin is de tenuitvoerlegging van een executoriale titel.

Executiemiddelen

De schuldeiser kan de in de executoriale titel bepaalde prestatie afdwingen. Dit kan door directe executiemiddelen en indirecte executiemiddelen.

  • Het meest toegepaste (indirecte) executiemiddel is de uitwinning van goederen van de schuldenaar door executoriaal beslag daarop, gevolgd door verkoop.
  • De pandhouder en de hypotheekhouder hebben het recht van parate executie en hebben daarom geen executoriale titel nodig.
Wetgeving

Wettelijke grondslag

Art. 3:296 BW vormt de wettelijke grondslag voor executie. Art. 3:276 BW vormt de wettelijke grondslag voor verhaalsexecutie.

Elke executie vindt plaats volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dit geldt ook voor de ontvanger voor een belastingvordering.

Regels voor executie

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Tweede Boek, staan regels voor executie. De voor elke executie algemeen geldende regels zijn als volgt: