Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een civielrechtelijk beslag is een beslag dat wordt gelegd door een particulier persoon of bedrijf op goederen van een ander. Het beslag kan zijn:

Echter, ook een bestuursorgaan, de belastingontvanger of het openbaar ministerie kunnen een civielrechtelijk beslag leggen en doen dat ook volop. In beginsel gelden voor hen dezelfde regels als voor een particulier, maar in veel gevallen wordt het hen gemakkelijker gemaakt.

Regels voor het executoriaal beslag staan in het Tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), 'Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten'.

Regels voor het conservatoir beslag staan in het Derde boek van het Rv, en wel in de Vierde titel, 'Van middelen tot bewaring van zijn recht'.