Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag is het volgens het beslagrecht de beperking van de vrjheid om te beschikken over een goed.

Een civielrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk beslag heeft als doel is om het beslagen goed te verkopen om daarmee een vordering te verhalen of om het beslagen goed te laten afgeven. Het strafrechtelijk beslag heeft daarnaast de waarheidsvinding als doel.