Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

Onder de vermogensrechten bevinden zich specifieke rechten. Deze rechten kennen soms eigen specifieke beslagbepalingen. Te denken valt aan: