Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

De Plukze-wet is is de wet van 10 december 1992, waarbij de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties werden verruimd.