Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

Het begrip 'rechthebbende' kent verschillende toepassingen.

Bij strafvorderlijk beslag wordt met rechthebbende bedoeld degene die recht heeft op afgifte van een inbeslaggenomen voorwerp.